Asbest verwijderen Nijmegen - Asbest Totaal Herstel
976
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-976,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Asbest verwijderen Nijmegen

Asbest verwijderen in Nijmegen

Is er asbest verwerkt in uw woning of bedrijfspand? Dan wilt u dat uiteraard op een veilige en verantwoorde wijze laten inventariseren, verwijderen en afvoeren.

Wij regelen het voor u!

Wij zijn een specialist in het zorgvuldig inventarriseren, verwijderen en afvoeren van asbest. Asbestverwijdering vraagt om een grondige, veilige aanpak door een gecertificeerd bedrijf. Asbest Totaal Herstel heeft voor alle denkbare situaties een passende oplossing.

Vermoedt u asbest in uw pand, huis, schuur in Nijmegen? En u wilt geen risico lopen met uw gezondheid laat het asbest verwijderen door Asbest Totaal Herstel. Laat bij een vermoeden van asbesthoudende toepassingen daarom zo snel mogelijk een asbestinventarisatieonderzoek uitvoeren door een asbest professional zodat er vastgesteld kan worden of er asbest aanwezig is in uw pand in Nijmegen. Asbest Totaal Herstel voert landelijk asbestinventarisatieonderzoek uit en met regelmaat in Nijmegen. Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatieonderzoek kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 085-4895840 of via het e-mailadres info@asbesttotaalherstel.nl.

Asbest Totaal Herstel werkt in Nijmegen voor particulieren, bedrijven, vastgoedeigenaren woningbouwverenigingen. Is uw vastgoed gebouwd voor het jaar 1994! Dan is er een mogelijkheid dat er in diverse toepassingen asbest in verwerkt. Het vaststellen van asbest is als particulier gecompliceerd. Veel voorkomende plaatsen van asbest zijn vinyltegels het dakbeschot, plafondplaten, cv-installaties en golfplaten. Ook in kruipruimtes bevindt zich vaak asbest. Andere toepassingen zijn asbest standleidingen, asbest ventilatiepijpen en asbestkit.

asbest verwijderen Bodegraven

Wij werken volgens een stappenplan asbestinventarisatie:

 • uitvoeren van deskresearch. Documenten van de eigenaar worden bestudeerd op aanwijzingen of er asbesthoudende / asbestverdachte materialen zijn toegepast.
 • interview met de eigenaar / beheerder om de historie van het bouwwerk, constructie, object of installatie op het gebied van asbest te achterhalen.
 • inspectie op de projectlocatie.
 • monstername van asbestverdachte materialen.
 • analyse van de genomen monsters door een geaccrediteerd laboratorium.
 • rapportage met bevindingen, resultaten analyses, locaties waar het asbest zich bevind, foto’s en adviezen voor asbestverwijdering cq voor de gebruikers als het asbest niet verwijderd wordt.]

 

Als u asbestafval wilt deponeren bij de gemeente dient u dit te melden bij de gemeente. Na de asbestsanering dient u het asbestafval voor het afvoeren in te pakken volgens de voorwaarde zoals dubbel verpakt in de folie. De voorwaarden kunt u overleggen met het gemeenteloket van de gemeente Nijmegen. Vaak bieden gemeentes speciale asbestzakken aan, waarin u het asbestafval kunt afvoeren. Deze asbestzakken kunt u volledig afsluiten en ze geven duidelijk aan dat het materiaal asbest bevat. Na het verpakken mag u het asbest niet zomaar naar de vuilstort afvoeren. In de meeste gemeentes is er een speciale milieustraat waar u terecht kan met uw asbestafval. Als u het niet vertrouwd om het afvoeren van het asbestafval zelf uit te voeren dan kunt u de gemeente vragen naar de mogelijkheden.

Heeft u na de asbestinventarisatie besloten om zelfstandig een asbestverwijdering uit te voeren. Houd er dan rekening mee dat er strenge eisen gesteld worden aan het verwijderen en afvoeren van asbest. Neem in ieder geval contact op met de gemeente van Nijmegen, zodat zij u kunnen informeren over de mogelijkheden inzake het asbest. In sommige gemeentes is het verplicht om een melding te doen als u zelf een asbestsanering uit gaat voeren. Wij raden u aan om uw beschermende kleding aan te trekken in een andere ruimte dan de besmette ruimte. Houd uw schone kleding uit de buurt, zodat deze tijdens het saneren niet besmet raken. Bedek al uw lichaamsdelen met beschermende kleding die u naderhand kunt weggooien.

 

Asbest hoeft u niet altijd laten verwijderen. In het asbestinventarisatierapport staat omschreven in welke risicoklasse de asbestsanering uitgevoerd dient te worden. Wanneer het asbest in risicoklasse 1 geautoriseerd is mag een particulier het meestel zelf verwijderen. In Nijmegen saneren wij op 2 verschillende methodes: in een binnen situatie containment of buitensanering openlucht sanering.. Al deze methodes zorgen ervoor dat het risico op kruisbesmetting zo klein mogelijk is.

Particulier

Zoals omschreven is het voor een particulier in sommige gevallen toegestaan om zelf het asbest te saneren. Als u als bedrijf zijnde asbesthoudende elementen hebt kunnen herkennen, dan is het niet toegestaan om deze asbestelementen te verwijderen. Indien uit het asbestinventarisatieonderzoek blijkt dat het gaat om hecht gebonden asbest, dan kunt u dit afschermen. In een bedrijfspand is het wel van groot belang dat u weet waar het asbest zich bevindt en dat u een beheersplan waarin omschreven staat hoe u met het asbest omgaat. Zo voldoet u aan een veilige werkomgeving voor al uw medewerkers. Als u toch besluit om het niet te laten zitten, dan mag u het enkel laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

 

Is er een asbestinventarisatieonderzoek uitgevoerd en uit het asbestinventarisatierapport is gebleken dat er inderdaad asbest in uw woning of bedrijfspand in Nijmegen aanwezig is! In de meeste gevallen gaat het om een hecht gebonden variant en bent u dus niet verplicht om dit te verwijderen. Uiteraard kunt u er ook voor kiest om het asbesthoudend materiaal uit uw pand te verwijderen. Enkel in sommige gevallen is het saneren van asbest verplicht, bijvoorbeeld als een amosietplaat verweerd is en er een bestemetting is ontstaan.

 

Als u een asbestinventarisatierapport nodig heeft voor het aanvragen van een sloopvergunning, dan zult u een visueel asbestonderzoek uit moeten voeren. Dit kost in Nijmegen gemiddeld €300,- tot €700,-. Zoals u ziet kunnen de kosten enorm verschillen. Dit heeft ermee te maken hoe groot het pand is. asbestsanering expert zoals Asbest Totaal Herstel kunnen voor een scherpe prijs het asbest verwijderen.

 

U kunt na oplevering van het asbestinventarisatierapport een keuze maken om een asbestsanering uit te voeren. Wat de kosten zijn voor de asbestsanering is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheid asbest wat gesaneerd dient te worden.

Onze werkzaamheden,  adviezen en voorlichting  voor de 184.731 inwoners uit Nijmegen bestaan en gaan o.a. over:

 • Asbest in scholen
 • Asbest in ziekenhuizen
 • Asbest in daken
 • Asbest in de woning
 • Asbest verwijderen Nijmegen
 • Asbest inventariseren Nijmegen
 • Asbest inventarisatie Nijmegen
 • Verwijderen asbest Nijmegen

Naast Nijmegen werken wij ook in Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elst en Zutphen.  

Is het mogelijk om asbest te herkennen? Het visueel herkennen van asbest is erg lastig alleen met een laboratoriumonderzoek kan uitgesloten worden of het om asbest gaat. Vanwege de sterke eigenschappen van asbest, werd het verwerkt in meer dan 3500 asbesttoepassingen.  Asbestcement bijvoorbeeld, is vaak te herkennen in standleidingen, golfplaten, bloembakken en vensterbanken. Vaak gaat het hierbij om een hecht gebonden variant en brengt dit relatief weinig gezondheidsrisico’s met zich mee. Amosiet is een stuk gevaarlijker.

Onderzoek uitvoeren

Omdat asbestvezels niet met het blote oog te herkennen zijn is het vanzelfsprekend om een asbestinventarisatieonderzoek uit te laten voeren wanneer u zeker wilt weten dat er asbesttoepassingen in uw woning of bedrijfspand aanwezig is.

 

Asbest kan aanwezig zijn in diverse gebouwen in Nijmegen: van woningen tot bedrijfspanden gebouwd voor 1994. Wij werken voor bedrijven, VvE’s woningbouwverenigingen in Nijmegen voor een asbestinventarisatie of asbestverwijdering in uw woning of bedrijfspand. Asbest in vastgoed kan toegepast zijn in vinyl, asbestdaken, asbest standleidingen. Boeren bedrijven hebben vaak te maken met asbesthoudende golfplaten op het dak en asbestdakbeschot. In de diverse toepassingen van bedrijfspanden en woonhuizen is asbest verwerkt: zo is het vaak verwerkt in het asbest ventilatiepijpen, kit en asbestwanden.

 

Als u opdracht geeft voor een asbestinventarisatieonderzoek, dan wordt er deskundigonderzoek gedaan naar visueel direct waarneembaar asbest. Een specialist kan deze relatief eenvoudig herkennen. Als u dit laat doen door Asbest Totaal Herstel dan krijgt u binnen drie dagen het asbestinventarisatierapport toe gemaild. In het asbestinventarisatierapport staat duidelijk weergegeven de hoeveelheid asbest de locatie en op welke wijze het asbest verwijderd dient te worden. Bij het asbest bronblad en conclusie wordt weergegeven of het mogelijk is als particulier het asbest te verwijderen of dat u Asbest Totaal Herstel kan inschakelen.

Pand verbouwen of slopen

U kunt als particulier en als bedrijf  een asbestinventarisatieonderzoek uit laten voeren. Als u van plan bent onroerend goed van voor 1994 constructief te gaan veranderen, dan bent u echter verplicht om een asbestinventarisatieonderzoek voorafgaand aan de verbouwing uit t laten voeren. Omdat het bewerken van asbesthoudende materialen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, dient dit te gebeuren onder strenge voorschriften. Daarom bent u verplicht om een asbestinventarisatierapport te laten zien aan de gemeente wanneer u een sloopmelding aan wil vragen.

 

Bent u van plan om uw pand te verbouwen! Of heeft u een pand in Nijmegen gekocht dat u wilt laten amoveren? Als het betreffende pand gebouwd is voor 1994 is er een mogelijkheid dat er asbest aanwezig is. Dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de gezondheid, omdat de meeste asbestvezels verwerkt zitten in bijvoorbeeld cement of lijm. Maar als u gaat verbouwen of slopen, zullen de materialen waar asbestvezels in verwerkt zitten ook beschadigen. Dit heeft als gevolg dat de vezels vrijkomen en dat de kans op inademing  aanwezig is.

Asbest in Deventer

Een asbestinventarisatieonderzoek geeft u de zekerheid of er asbest in uw pand aanwezig is in Nijmegen. Het is mogelijk om asbesthoudende producten waar te nemen, maar omdat de asbestvezels in meer dan 3500 toepassing is gebruikt, is het onmogelijk de asbesttoepassing te herkennen. Om vast te stellen of u asbest in uw huis of pand heeft, dan is het verstandig om een asbestinventarisatieonderzoek te laten uitvoeren door Asbest Totaal Herstel. Een asbestinventarisatieonderzoek wordt altijd uitgevoerd door een gecertificeerd DIA deskundig inventariseerder asbest uit Nijmegen, die uitgerust is om het asbestinventarisatieonderzoek uit te voeren naar asbest. Na het asbestinventarisatieonderzoek zal het asbestinventarisatierapport na drie werkdagen opgeleverd worden met daarin weergegeven of er een asbestsanering of eventueel verder aanvullend destructief asbestonderzoek nodig is.

 

Asbesttoepassingen in uw huis kan een risico zijn, maar zolang het hecht gebonden is en uw het niet bewerkt is afschermen van de asbestbron voldoende. Het is mogelijk om te werken met hecht gebonden asbest in uw bedrijfspand. Het gevaar zit hem in het binnen krijgen van de asbestvezels middels de luchtwegen. Doordat de asbestvezels diep in uw luchtwegen komen veroorzaken deze na vele jaar vormen van asbestkanker. Op dit moment sterven er jaarlijks ongeveer 650 mensen aan de gevolgen van asbestkanker. Wanneer u als vastgoedeigenaar asbest in uw pand heeft laat u dan informeren door een asbestspecialist.

Asbest inventarisatie en advisering

Weet u niet zeker of er asbest aanwezig is in uw woning of bedrijfspand? Of is het onderzoek niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf? Dan bent u bij ons ook op het juiste adres. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een quickscan of een volledige asbestinventarisatie voor uw uitvoeren. Asbest Totaal Herstel ontzorgt u van begint tot eind.
Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging!

Asbest Totaal Herstel

Naast het veilig verwijderen en afvoeren van asbest kunt u ons ook inschakelen voor het herstellen van van uw woning of bedrijfspand na het verwijderen van de aanwezige asbest.

Meer weten over:

Inventarisatie

Bij sloop of renovatie is het vanuit wet- en regelgeving verplicht voorafgaand een asbestinventarisatie…

Verwijdering

Als de asbestinventarisatie en sloopmelding akkoord zijn kan er begonnen met de asbest verwijderingen…

Direct bellen

Meer informatie of een offerte aanvragen.

Stuur ons een bericht

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

1000

+ Projecten

12

Jaar ervaring

1997

Actief sinds

365

Dagen 24/7