Asbest Rotterdam - Asbest Totaal Herstel
1167
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1167,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Asbest Rotterdam

Asbest in Rotterdam

Is er asbest verwerkt in uw woning of bedrijfspand in Rotterdam? Logischerwijs wilt u dat dit op een veilige en verantwoorde wijze wordt geïnventariseerd, verwijderd en afgevoerd. Asbest Totaal Herstel kan u daarbij helpen. 

Wij regelen het voor u!

Wij zijn gespecialiseerd in het zorgvuldig inventariseren, verwijderen en afvoeren van asbest. Het saneren van asbest vraagt om een deskundige en bovenal veilige aanpak door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Voor alle mogelijke situaties heeft Asbest Totaal Herstel een passende oplossing op maat.

Denkt u dat er sprake is van asbest in u w woning, schuur of bedrijfspand in Rotterdam? Als u geen risico wilt lopen op gezondheidsklachten, dan kunt u het asbest het beste laten verwijderen door Asbest Totaal Herstel. Wilt u het zeker weten, laat dan een asbestinventarisatieonderzoek uitvoeren door een professional. Wij kunnen voor u vaststellen of er asbest aanwezig is in uw pand. Asbest Totaal Herstel voert landelijk asbestinventarisatieonderzoek uit en dagelijks in Rotterdam. Voor een asbestonderzoek kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 085-4895840 of via het e-mailadres info@asbesttotaalherstel.nl.

In Rotterdam werken wij onder meer voor particulieren, bedrijven, vastgoedeigenaren woningbouwverenigingen. Zeker wanneer uw pand gebouwd is vóór 1994 is de kans zeer groot dat er diverse asbesttoepassingen in zitten verwerkt. Als particulier is het vaststellen van asbest vrij gecompliceerd. Plaatsen waar asbest veel voorkomt zijn vinyltegels, het dakbeschot, plafondplaten, cv-installaties en golfplaten. Ook in kruipruimtes bevindt zich vaak asbest. Andere toepassingen zijn asbest standleidingen, asbest ventilatiepijpen en asbestkit.

Asbest Totaal Herstel

Wij werken volgens een stappenplan asbestinventarisatie:

  • deskresearch. Documenten van de eigenaar worden bestudeerd op aanwijzingen of er asbesthoudende/asbestverdachte materialen zijn toegepast.
  • interview met de eigenaar of de beheerder om de geschiedenis van het pand, constructie, object of installatie op het gebied van asbest te achterhalen.
  • inspectie op de projectlocatie.
  • monstername van asbestverdachte materialen.
  • analyse van de genomen monsters door een geaccrediteerd laboratorium.
  • rapportage met bevindingen, resultaten analyses, locaties waar het asbest zich bevind, foto’s en adviezen voor asbestverwijdering cq voor de gebruikers als het asbest niet verwijderd wordt.]

 

Bij het deponeren van asbestafval bij de gemeente moet u van te voren eerst een melding indienen. Na het saneren voert u het asbestafval ingepakt af volgende de daarvoor geldende voorwaarden, zoals dubbel verpakt in de folie. Via het gemeenteloket van Rotterdam kunt u de voorwaarden overleggen. In veel gevallen biedt de gemeente speciale asbestzakken aan waarin het asbest vervoerd kan worden. Het asbest mag niet zomaar gedeponeerd worden bij de vuilstort. Veel gemeenten hebben een speciale milieustraat voor het afvoeren van asbestafval. Als u het niet vertrouwd om het afvoeren van het asbestafval zelf uit te voeren dan kunt u de gemeente vragen naar de mogelijkheden.

Heeft u na de asbestinventarisatie besloten om zelfstandig een asbestverwijdering uit te voeren, weet dan dat er strenge eisen zijn aan het verwijderen en afvoeren van asbest. Het beste kunt u contact opnemen met gemeente Rotterdam, waarna zij u kunnen informeren over de mogelijkheden inzake het asbest. Zo is het in een aantal gemeenten verplicht om een melding te doen als u zelf het asbest gaat verwijderen. Hierbij is het belangrijk dat u beschermende kleding draagt, handschoenen en een mondkap. Houd altijd schone kleding in de buurt, zodat deze tijdens het saneren niet besmet raken.

 

Het is niet altijd noodzakelijk om asbest te laten verwijderen. In het asbestinventarisatierapport vindt u in welke risicoklasse de asbestsanering uitgevoerd dient te worden. Behoort het asbest in risicoklasse 1, dan mag u het asbest als particulier vaak zelf verwijderen. In Rotterdam saneren wij op 2 verschillende methodes: in een binnen situatie containment of buitensanering openlucht sanering.. Al deze methodes zorgen ervoor dat het risico op kruisbesmetting zo klein mogelijk is.

Particulier

Hoewel in sommige situaties particulieren zelf asbest mogen verwijderen, mag u als bedrijf zijnde geen asbesthoudende elementen verwijderen. Blijkt uit het asbestonderzoek dat het om hechtgebonden asbest gaat, dan kunt u dit afschermen. In een kantoor is het zeer belangrijk dat u weet waar het asbest zich precies ophoudt en dat u een beheersplan heeft waarin omschreven staat hoe u met het asbest omgaat. Zo voldoet u aan een veilige werkomgeving voor al uw medewerkers. Als u toch besluit om het niet te laten zitten, dan mag u het enkel laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

 

Heeft u een asbestonderzoek laten uitvoeren, dan zult u vaak merken dat het om hechtgebonden asbest. Hiervan bent u niet verplicht om dit direct te verwijderen. Uiteraard staat het u altijd vrij om het asbest alsnog door een professional te laten verwijderen. Enkel in sommige gevallen is het saneren van asbest verplicht, bijvoorbeeld als een amosietplaat verweerd is en er een bestemetting is ontstaan.

 

Heeft u een sloopvergunning nodig, dan zult u een visueel asbestonderzoek moeten laten uitvoeren. In Rotterdam kost dit gemiddeld €300,- tot €700,-. Zoals u ziet kunnen de kosten enorm verschillen. Dit heeft ermee te maken hoe groot het pand is. asbestsanering expert zoals Asbest Totaal Herstel kunnen voor een scherpe prijs het asbest verwijderen.

 

Na oplevering van het asbestinventarisatierapport kunt u ervoor kiezen om het asbest te laten saneren. De kosten voor het verwijderen van asbest zijn veelal afhankelijk van de hoeveelheid asbest wat gesaneerd dient te worden.

Onze werkzaamheden,  adviezen en voorlichting  voor de 612.505 inwoners uit Rotterdam bestaan en gaan o.a. over:

Naast Rotterdam werken wij ook in Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Schiedam

Doordat asbestvezels microscopisch klein zijn, het is visueel herkennen van asbest vrijwel onmogelijk. Alleen met een laboratoriumonderzoek kan worden uitgesloten of u te maken heeft met asbest of niet. Omdat asbest ook een aantal goede eigenschappen kent, is het verwerkt in meer dan 3500 verschillende soorten toepassingen. Een voorbeeld is asbestcement. Dit is vaak terug te vinden in standleidingen, golfplaten, bloembakken en vensterbanken. Het gaat hier vaak om hechtgebonden asbest en dit brengt relatief weinig gezondheidsrisico’s met zich mee. Amosiet is een stuk gevaarlijker.

Onderzoek uitvoeren

Gezien u asbestvezels met het blote oog niet kunt herkennen, kunt u het beste een asbestinventarisatieonderzoek laten uitvoeren wanneer u zeker wilt weten dat er asbesttoepassingen in uw woning of kantoorpand aanwezig zijn.

 

In Rotterdam kan asbest in diverse soorten gebouwen aanwezig zijn: met name in huizen en bedrijfsgebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Wij werken voor bedrijven, VvE’s en woningbouwverenigingen. Asbest in vastgoed kan toegepast zijn in vinyl, asbestdaken, asbest standleidingen.  Boeren bedrijven hebben vaak te maken met asbesthoudende golfplaten op het dak en asbestdakbeschot. In de diverse toepassingen van bedrijfspanden en woonhuizen is asbest verwerkt: zo is het vaak verwerkt in het asbest ventilatiepijpen, kit en asbestwanden.

 

Geeft u opdracht voor een asbestinventarisatie, dan wordt er eerst onderzoek gedaan naar visueel direct waarneembaar asbest. Een specialist kan dit relatief eenvoudig herkennen. Laat u dit doen door Asbest Totaal Herstel, dan krijgt u binnen drie dagen het asbestinventarisatierapport in uw mailbox. In dit rapport staat duidelijk aangegeven om hoeveel asbest het gaat, waar het precies zit en op welke wijze het asbest verwijderd dient te worden. Bij het asbest bronblad en conclusie wordt weergegeven of het mogelijk is als particulier het asbest te verwijderen of dat u Asbest Totaal Herstel kan inschakelen.

Pand verbouwen of slopen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een asbestinventarisatieonderzoek uit laten voeren. Bent u van plan om onroerend goed dat voor 1995 is gebouwd constructief te gaan veranderen, dan bent u zelfs verplicht om een asbestonderzoek uit te laten voeren. Het bewerken van asbesthoudende materialen brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom dient dit te gebeuren onder zeer strenge voorschriften. Wanneer u een sloopmelding aan wil vragen, bent u dan ook verplicht om een asbestrapport te laten zien.

 

Wanneer u gaat verbouwen of renoveren in Rotterdam, en het pand komt van voor 1994, dan is er een grote kans dat er asbest aanwezig is. Dit hoeft in principe niet direct schadelijk te zijn voor uw gezondheid, omdat de meeste asbestvezels verwerkt zitten in bijvoorbeeld cement of lijm. Maar als u gaat verbouwen of slopen, zullen de materialen waar asbestvezels in verwerkt zitten ook beschadigen. Dit heeft als gevolg dat de vezels vrijkomen en dat de kans op inademing  aanwezig is.

Asbest in Rotterdam

Met een asbestonderzoek heeft u zekerheid of er al dan niet asbest aanwezig is. U zou asbesthoudende producten door bepaalde eigenschappen wel kunnen herkennen, maar doordat de asbestvezels in meer dan 3500 toepassingen is gebruikt, is het onmogelijk de asbesttoepassing te herkennen. Wilt u weten waar u aan toe bent, dan kunt u altijd een asbestinventarisatieonderzoek door Asbest Totaal Herstel laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een gecertificeerd DIA deskundig inventariseerder asbest uit Rotterdam, die uitgerust is om het asbestinventarisatieonderzoek uit te voeren naar asbest. Na drie dagen wordt het asbestrapport opgeleverd, waarin duidelijk wordt of er een asbestsanering of eventueel aanvullend destructief asbestonderzoek nodig is.

 

Asbest in uw woning of bedrijfspand kan een risico zijn. Zolang het gaat om hechtgebonden asbest is er echter niet zoveel aan de hand. Hiervoor is het wel belangrijk dat u het asbesthoudende materiaal afdekt en het niet gaat bewerken. Het gevaar van asbest zit hem in het binnen krijgen van de asbestvezels via de luchtwegen. Komen de vezels te diep in uw luchtwegen, dan kan dat jaren later gezondheidsklachten geven of zelfs vormen van asbestkanker. Op dit moment sterven er jaarlijks ongeveer 650 mensen aan de gevolgen van asbestkanker. Wanneer u als vastgoedeigenaar asbest in uw pand heeft laat u dan informeren door een asbestspecialist.

Asbest inventarisatie en advisering

Weet u niet zeker of er asbest aanwezig is in uw woning of bedrijfspand? Of is het onderzoek niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf? Dan bent u bij ons ook op het juiste adres. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een quickscan of een volledige asbestinventarisatie voor uw uitvoeren. Asbest Totaal Herstel ontzorgt u van begint tot eind.
Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging!

 

U vind ons in het hart van Rotterdam, bijv. in Charlois, Papendrecht, Zuidwijk,
Carnisse, Tarwewijk, Oosterflank, Zevenkamp, Ommoord, Het Lage Land,
Prinsenland, ‘s-Gravenland, Beverwaard, IJselmonde, Lombardijen, Afrikaanderwijk, Hellesluis, Bloemhof, Vreewijk, Kralingen, Schiebroek, Oude Noorden, Blijdorp, Middenland, Nieuwe Westen, Spangen, Oude Westen en Stadriehoek.

Asbest Totaal Herstel

Naast het veilig verwijderen en afvoeren van asbest kunt u ons ook inschakelen voor het herstellen van van uw woning of bedrijfspand na het verwijderen van de aanwezige asbest.

Meer weten over:

Inventarisatie

Bij sloop of renovatie is het vanuit wet- en regelgeving verplicht voorafgaand een asbestinventarisatie…

Verwijdering

Als de asbestinventarisatie en sloopmelding akkoord zijn kan er begonnen met de asbest verwijderingen…

Direct bellen

Meer informatie of een offerte aanvragen.

Stuur ons een bericht

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

1000

+ Projecten

12

Jaar ervaring

1997

Actief sinds

365

Dagen 24/7